Aizvadīti semināri par verifikācijas sistēmas aktualitātēm gala lietotājiem

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) septembrī rīkoto bezmaksas semināru ciklu noslēdza ar diviem semināriem gala lietotājiem par zāļu verifikācijas sistēmas aktualitātēm Latvijā. Seminārus apmeklēja 90 dalībnieki no vairāk kā 80 uzņēmumiem.

Gala lietotājiem veltītajos semināros, kas notika 13. septembrī (aptiekām un lieltirgotavām) un 14. septembrī (ārstniecības iestādēm), LZVO stāstīja par sistēmas darbības pieredzi Latvijā, gala lietotāju pienākumiem verifikācijas sistēmā, trauksmes brīdinājumu izmeklēšanu un aktualitātēm šajā jomā. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar praktiskās pieredzes stāstiem par sistēmas lietošanu un trauksmes brīdinājumu izmeklēšanu, ar ko dalījās gan gala lietotāju IT pārstāvji, gan IT sistēmu izstrādātāji. Pateicoties ilggadējai un pozitīvai sadarbībai ar Latvijas Farmaceitu biedrību, farmaceitiem un farmaceitu asistentiem bija iespēja saņemt LFB TIP punktus. Tāpat semināros piedalījās un atbildes uz jautājumiem sniedza arī Veselības inspekcijas un Zāļu valsts aģentūras pārstāvji.

Semināru prezentācijas