Aktualitātes

#ziņas
Gala lietotāji izvērtē LZVO ziņu lapu saturu, formu un iznākšanas biežumu

Lai pārliecinātos par Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) ziņu lapas satura un formas atbilstību gala lietotāju vajadzībām, LZVO šā gada maijā veica gala lietotāju aptauju. No tiem respondentiem (242 gala lietotāji), kas vērtēja ziņu lapu informācijas atbilstību un vērtīgumu, 76% jeb 185 respondenti ziņu lapu informācijas atbilstību un vērtīgumu vērtēja kā ļoti labu un labu.