Aktualitātes

#ziņas
Gala lietotāji izvērtē LZVO ziņu lapu saturu, formu un iznākšanas biežumu

Lai pārliecinātos par Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) ziņu lapas satura un formas atbilstību gala lietotāju vajadzībām, LZVO šā gada maijā veica gala lietotāju aptauju. No tiem respondentiem (242 gala lietotāji), kas vērtēja ziņu lapu informācijas atbilstību un vērtīgumu, 76% jeb 185 respondenti ziņu lapu informācijas atbilstību un vērtīgumu vērtēja kā ļoti labu un labu.

EMVO ziņu lapa par zāļu verifikācijas sistēmas darbību – 2023. gada jūnijs

Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (EMVO) laidusi klajā jaunāko ziņu lapu, kurā informē par EMVO jaunās prezidentes izvirzītajiem darba uzdevumiem un sasniedzamajiem mērķiem, nacionālo zāļu verifikācijas organizāciju (NMVO) novērotāju lomām un pienākumiem, Ungārijas Zāļu verifikācijas organizācijas pieredzi pārejas perioda noslēgšanā, Beļģijas pieredzi ar Ziemeļvalstu ieteikumiem zāļu partiju atsaukšanas un izņemšanas gadījumos, kā arī par trauksmes brīdinājumu statusu Eiropas Zāļu verifikācijas sistēmā (EMVS).

#ziņas
IT piegādātāji atkārtoti aptaujā augstu novērtējuši LZVO klientu atbalstu

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) šī gada aprīlī veica IT piegādātāju aptauju par LZVO klientu servisa darbu, lai pilnveidotu līdzšinēju darba kvalitāti un sadarbību ar klientiem. Aptaujā tika aicināti piedalīties visi IT piegādātāji, kas sadarbojas ar LZVO un piedāvā gala lietotājiem – aptiekām, slimnīcām, ārstniecības iestādēm un lieltirgotavām – programmatūru zāļu verifikācijai.